SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ

Bu yeni sistemin, bazı dezavantajları nedeniyle uygulanmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır. Kısa süreli (enlem derecesine bağlı olarak yaklaşık 15 yıl) bir yatırım olarak geliştirilmiş olan bu sistemde, yüksek dikim maliyetinin yanı sıra, hastalık ve zararlı yönetimiyle ilgili de bazı sorunlar bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu sistem, çok kuvvetli büyümeyen çeşitlerin kullanımı; orta ve büyük ölçekli plantasyonlar; az eğimli araziler; sulama ve sıra üzeri hasat makineleri gibi bazı özel koşullar ve teknik donanım da gerektirmektedir.

bodurzeytin-karşılaştırma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + = 6