GÜBRELEME

Süper entansif yetiştiricilikte gübreleme, ürün miktarının yanı sıra yaprak ve toprak analizi sonuçlarına göre yapılmalıdır. Gübre çeşidi açısından öncelikle N’a ağırlık verilmeli, ancak 4. yıldan sonra vegetatif gelişmeyi baskılamak için N azaltılmalıdır.  Bu dönemde özellikle P ve K’lı gübre uygulamaları yapılmalıdır.